Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website.

Wij zijn gevestigd op:

8 Holyrood St

LondenSE1 2ELUK

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle of alle overeenkomsten: "klant", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf, of de klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele bijeenkomsten van een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de website. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://stage.cryptoboom.com bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van https://stage.cryptoboom.com opnieuw
 • Materiaal van https://stage.cryptoboom.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://stage.cryptoboom.com

Herdistribueer inhoud van de website (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Gebruikerscommentaar

 1. Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens (‘Reacties’) in delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. We screenen, bewerken, publiceren of beoordelen geen opmerkingen voordat ze op de website verschijnen en opmerkingen geven niet de standpunten of meningen, zijn agenten of gelieerde ondernemingen weer. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de Reacties op deze website.
 3. De website behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat:

 1. U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 2. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken, of andere eigendomsrechten van een derde partij;
 3. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is
 4. De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

U verleent hierbij een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om anderen te gebruiken, reproduceren, bewerken en machtigen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en liefdadigheidsinstellingen voor fondsenwerving die geen hyperlink naar onze website mogen bevatten.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
 • dot.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, inclusief sites voor het geven van goede doelen,
 • distributeurs van onlinegidsen;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link geen ongunstige weerslag zou hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk-bij- thuiskansen, mogen niet linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van een website; en (d) waar de link zich in de context van algemene broninformatie bevindt of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar ninelivesmedia@gmail.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van (naam) of ander artwork is niet toegestaan om te linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen link (s) verschijnen op een pagina op uw website of in enige context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van een derde. partijrechten.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door verder te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Als u een link naar onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Alle materialen en diensten op Cryptoboom worden geleverd "zoals ze zijn" of "zoals beschikbaar" zonder enige garantie. Cryptoboom is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere diensten van derden die aan de website zijn gekoppeld. Aangezien Cryptoboom geen controle heeft over dergelijke websites, erkent u dat Cryptoboom niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van dergelijke inhoud. Alle oordelen van schrijvers zijn hun eigendom en hebben geenszins tot doel financieel advies te verstrekken. Schrijvers op Cryptoboom zijn geen investeringsaanbevelingen. Alle dingen die u doet, indient of commentaar geeft op Cryptoboom, wordt uw verantwoordelijkheid. Als u problemen of geschillen heeft, gaat u ermee akkoord deze informeel met Cryptoboom op te lossen.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 10 december 2020