Warunki korzystania

Niniejsze warunki określają zasady i zasady korzystania z Serwisu.

Znajdujemy się pod adresem:

8 Holyrood St

LondonSE1 2ELUK

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że w pełni akceptujesz niniejsze warunki. Nie kontynuuj korzystania z witryny, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszelkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny internetowej i akceptującej warunki Spółki. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub do Klienta lub do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w inny sposób, w wyraźnym celu spełnienia Potrzeby klienta w zakresie świadczenia określonych usług / produktów Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem Wielkiej Brytanii i z jego zastrzeżeniem. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub on / ona lub oni są traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Większość współczesnych interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonowanie tego obszaru i ułatwić korzystanie z niego odwiedzającym. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronie internetowej Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i / lub drukować strony z https://stage.cryptoboom.com do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Opublikuj ponownie materiał z https://stage.cryptoboom.com
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały z https://stage.cryptoboom.com
 • Reprodukuj, duplikuj lub kopiuj materiały z https://stage.cryptoboom.com

Redystrybuuj treści ze strony internetowej (chyba że treść jest specjalnie przeznaczona do redystrybucji).

Komentarze użytkownika

 1. Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia.
 2. Niektóre części tej witryny internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii, informacji, materiałów i danych („Komentarze”) w różnych obszarach witryny. Nie sprawdzamy, nie edytujemy, nie publikujemy ani nie przeglądamy komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej, a komentarze nie odzwierciedlają poglądów ani opinii, jej agentów ani podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają pogląd i opinię osoby, która publikuje taki pogląd lub opinię. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za Komentarze ani za jakiekolwiek straty, odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub wyglądu Komentarze na tej stronie.
 3. Witryna zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które według własnego uznania uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub w inny sposób naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 1. Masz prawo do umieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 2. Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych ani innych praw własności osób trzecich;
 3. Komentarze nie zawierają zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 4. Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na używanie, reprodukcję, edycję i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych, gdy umieszczają nas w katalogu, mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn innych wymienionych firm; i
 • Firmy akredytowane w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i organizacji charytatywnych, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej Witryny.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na Stronie internetowej, o ile link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać według własnego uznania inne prośby o łącze od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i / lub biznesowych, takie jak izby handlowe, American Automobile Association, AARP i Consumers Union;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym strony charytatywne,
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe, których głównymi klientami są przedsiębiorstwa; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o umieszczenie łączy od tych organizacji, jeśli ustalimy, że: (a) link nie będzie miał negatywnego wpływu na nas ani na nasze akredytowane firmy (na przykład stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje reprezentujące z natury podejrzane rodzaje działalności, takie jak praca w możliwości domu, nie wolno łączyć); (b) organizacja nie ma niezadowalających wyników z nami; (c) korzyści płynące dla nas z widoczności hiperłącza przeważają nad brakiem strony internetowej; oraz (d) gdy odsyłacz znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób zgodny z treścią redakcyjną w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na Witrynie, o ile łącze: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres ninelivesmedia@gmail.com. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe (takie jak numer telefonu i / lub adres e-mail), a także adres URL witryny, listę wszystkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz utworzyć łącze. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zawierać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Korzystając z naszej nazwy firmy; lub
 • Korzystając z jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), do którego prowadzi łącze; lub
 • Wykorzystanie jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny lub materiałów, do których prowadzą łącza, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

W przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego nie będzie dozwolone użycie logo (nazwa) ani innych grafik do tworzenia linków.

Ramki iframe

Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych ani używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się zabezpieczyć i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Twojej Witryny lub z nią opartych. Żadne łącze (linki) nie mogą pojawiać się na żadnej stronie w Twojej Witrynie ani w jakimkolwiek kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być zinterpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakiejkolwiek trzeciej prawa stron.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania zażądać usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego łącza do naszej Witryny. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszej Witryny na takie żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując łączenie z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link do naszej Witryny lub jakiejkolwiek innej witryny, do której prowadzi łącze, budzi zastrzeżenia z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieć takiego obowiązku ani odpowiadać bezpośrednio Tobie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; ani nie zobowiązujemy się do zapewnienia, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się

Wszystkie materiały i usługi w Cryptoboom są dostarczane „tak jak są” lub „tak jak są dostępne” bez żadnej gwarancji. Cryptoboom nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych usług stron trzecich, do których linki znajdują się na stronie. Ponieważ Cryptoboom nie kontroluje takich witryn, przyjmujesz do wiadomości, że Cryptoboom nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność takich treści. Wszystkie wyroki autorów należą do nich i nie mają na celu udzielania porad finansowych w jakikolwiek sposób. Autorzy na Cryptoboom nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych. Za wszystko, co robisz, przesyłasz lub komentujesz w Cryptoboom, odpowiadasz za wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub spory, zgadzasz się na ich nieformalne rozwiązanie z Cryptoboom.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 10 grudnia 2020 r